Страхование ущерба от перерыва в производстве

 
Додатково до послуги страхування майна підприємства, Компанія пропонує послугу страхування збитку від перерви у виробництві. Дане страхування може здійснюватися тільки як додаткове покриття до страхування майна самого підприємства
Страхуються майнові інтереси юридичних осіб, які виражаються в незапланованих втратах (втрата прибутку або її недоотримання) грошових коштів, викликаних вимушеною перервою виробничої (господарської) діяльності внаслідок настання страхового випадку, а саме: пожежа, стихійне лихо, падіння літальних апаратів, наїзд техніки, аварії каналізаційних, водопровідних, нагрівальних та протипожежних мереж, протиправні дії третіх осіб та інші ризики, зазначені в договорі страхування. Страхова сума по даному виду страхування встановлюється в розмірі сукупних витрат підприємства та недоотриманої середнього прибутку підприємства за максимальний період проведення ремонтно-відновлювальних робіт, по завершенню яких діяльність підприємства буде здійснюватися в нормальному (на рівні, який передує страховому випадку) режимі.
 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад