Страхування професійної відповідальності митних брокерів

 

1.

ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ:

 

 

Предметом страхування професійної відповідальності митних органів - є майнові інтереси Страхувальника та / або Вигодонабувача, які не суперечать законодавству України та пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної третім особам (в тому числі юридичним особам) внаслідок митно-брокерської діяльності Страхувальника.
Митний брокер - це посередник у вигляді фізичної або юридичної особи, що представляє інтереси замовника послуг з розмитнення і митного оформлення товарів.


 

 

2.

СТРАХОВА СУМА (ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ):

 

Згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України №89 / 445 від 13 травня 2009 року, професійна відповідальність митного брокера повинна бути застрахована на суму (ліміт відповідальності), не менше 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 000 , 00 грн.).

 

3.

СТРАХОВІ РИЗИКИ:

 

Страховим ризиком є ​​факт настання відповідальності Страхувальника (митного брокера), підтверджений рішенням суду, що набрало законної сили, про відшкодування шкоди третій особі, внаслідок ненавмисних помилок Страхувальника та / або неналежного виконання ним своїх договірних зобов'язань при здійсненні діяльності в якості митного брокера, які привели до:
- порушення термінів декларації / надання відомостей про товари і транспортні засоби та їх митному режимі;
- невірного нарахування (обчислення) митних платежів;
- сплати третіми особами завищених митних зборів (платежів) відносно товарів і транспортних засобів, що декларуються митним брокером.
Додатково можна застрахувати:
- виплату за штрафними санкціями, нарахованими з боку митних органів у зв'язку з неправильно проведеними операціями по митному оформленню;
- недотримання умов і обмежень на користування і розпорядження товарами і транспортними засобами, щодо яких митне оформлення не завершено, до випуску їх або до їх подання третій особі в розпорядження відповідно до обраного митного режиму;
- втрату або псування супровідних документів на товари, що декларуються і транспортні засоби;
- вилучення товарів, транспортних засобів, накладення арешту в результаті ненавмисних порушень Страхувальником митних правил;
- розголошення отриманої від третьої особи інформації, що є комерційною таємницею.

 

4.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:

 

Договір страхування професійної відповідальності митних брокерів оформляється на термін 1 (один) рік.

 

5.

ФРАНШИЗА:

 

Франшиза - становить від 0,5% до 1% страхової суми.

 

6.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ:

 

Страховий тариф - складає від 0,5% до 1,5% від страхової суми.

 

7.

ВИПЛАТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ:

 

Підставою для виплати страхового відшкодування є заява Страхувальника про страховий випадок, який повинен бути підтверджений рішенням суду, з наданням наступних документів:
- Офіційних актів (рішення суду, довідки, протоколи, акти експертизи, і / або т.п.) компетентних органів (митних органів, міліції, пожежної охорони, органів влади, аварійних служб, медичних установ, і т.п.) щодо завданої третім особам шкоди (збитків) із зазначенням причин і характеру страхового випадку;
- Претензій від третіх осіб щодо відшкодування збитків;
- Копій документів, які надійшли від заявника претензії;
- Документи, які підтверджують зроблені витрати пов'язані з тим, що сталося збитком;
- Інших документів, відомостей або інформації (на вимогу Страховика), які доповнюють інформацію про обставини страхового случая.нетрудоспособності, але не більше 50% страхової суми.

 

 

 

 

 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад