Страхування відповідальності суб'єкта при перевезення небезпечних вантажів

 

Заява на страхування відповідальності суб'єкта при перевезення небезпечних вантажів для юридичних осіб відкрити зберегти

 

1.

ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ:

 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів - обов'язковий вид страхування. Здійснюється на підставі Постанови КМУ «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» від 1 червня 2002 року № 733 з доповненнями та змінами.
Майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів:
- життю та здоров'ю фізичних осіб;
- навколишньому природному середовищу;
- майну фізичних і юридичних осіб.
Договір страхування необхідний:
- відправникам небезпечних вантажів;
- перевізникам небезпечних вантажів;
- одержувачам небезпечних вантажів.
Без укладення договору страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів дозвіл на перевезення відповідними контрольними органами не видається.

 

 

2.

СТРАХОВІ РИЗИКИ:

 

Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є шкода, заподіяна життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

 

3.

СТРАХОВА СУМА:

 

Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу

 

4.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ:

 

Розмір страхових тарифів визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 733 від 1 червня 2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» і залежить від:
- класу небезпеки вантажу,
- виду перевезення,
- об'єму вантажу,
- терміну страхування,
- та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку.

 

5.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ:

 

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію або копія Виписки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- копія довідки ЄДРПОУ;
- дані про маршрут перевезення небезпечних вантажів;
- список небезпечних речовин, заплановано перевозити;
- документи про транспортні засоби для здійснення перевезення;

 

6.

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ:

 

Страховому відшкодуванню підлягає пряма шкода життю, здоров'ю та майну третіх осіб, навколишньому природному середовищу при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів, заподіяну Страхувальником.
Страхові виплати поділяються:
- На відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, - 50% страхової суми, в тому числі на одну особу страхова сума встановлюється:
в разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в разі призначення потерпілій третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за кожен день непрацездатності потерпілої третьої особи - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більше 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;
- На відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, - 30% страхової суми;
- На відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20% страхової суми.

 

 

 

 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад