Страхування відповідальності суб'єкта господарювання

 

Заява на страхування відповідальності суб'єкта господарювання для юридичних осіб відкрити зберегти

 

1.

ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ:

 

Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та / або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки, здійснюються відповідно Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 № 1788.
Страхуванню підлягають підприємства, установи та організації підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

 

 

2.

СТРАХОВЫ РИЗИКИ:

 

Заподіяння прямої шкоди третім особам, навколишньому середовищу в результаті пожежі і (або) аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.
Пожежовибухонебезпечними об'єктами вважаються об'єкти, на яких використовуються, виробляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька пожежовибухонебезпечних речовин.
Аварією на об'єкті підвищеної небезпеки вважається небезпечна подія техногенного характеру (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо), яке виникло на об'єкті під час його експлуатації і призвело до некерованих змін його стану, загибелі людей, тимчасової або незворотної втрати працездатності і здоров'я людьми, завдало шкоди навколишньому середовищу.
Аварією санітарно-епідеміологічного характеру вважається подія, в результаті якого стався некотроліруемий викид або скидання в середу життєдіяльності людини хімічних, біологічних (бактеріологічних) сполук, що призвело до загибелі людей, призвело або може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, до проведення лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів серед населення або до негативних наслідків для середовища життєдіяльності людей.

 

3.

СТРАХОВА СУМА:

 

Страхова сума визначається за кожним конкретним об'єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки і дорівнює:
- для групи об'єктів 1 категорії небезпеки - 200 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми;
- для груп об'єктів 2 категорії небезпеки - 70000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми;
- для груп об'єктів 3 категорії небезпеки - 45000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми.

 

4.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ:

 

Страхові тарифи встановлені Постановою КМУ від 16 листопада 2002р. № одна тисяча сімсот вісімдесят вісім, і не можуть перевищувати:
- для об'єктів 1 категорії небезпеки - 1,5%
- для об'єктів 2 категорії небезпеки - 0,6%
- для об'єктів 3 категорії небезпеки - 0,4%

 

5.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХЫДНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ:

 

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію або копія Виписки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- копія довідки ЄДРПОУ;
- копія паспорта об'єкта підвищеної небезпеки.

 

6.

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ:

 

На відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, - 50% страхової суми, в тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:
- в разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), - 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 450, 375 і 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- за кожен день непрацездатності третьої особи - один неоподаткований мінімум доходів громадян, але не більше 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;
на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, - 30% страхової суми;
на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20% страхової суми.

 

 

 

 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад