СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

 

Заява на страхування від нещасного випадку для юридичних осіб   відкрити   зберегти

 

1.

ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ:

 

Предметом страхування від нещасного випадку - є майнові інтереси Страхувальника або Вигодонабувача, пов'язані із заподіянням шкоди здоров'ю застрахованої особи, працездатністю та / або його смертю. Придбати поліс страхування від нещасного випадку може будь-яка людина у віці до 70 років. Крім того, можна укласти договір страхування на користь будь-якої особи віком від 1 до 70 років.
Нещасним випадком - зізнається раптове, непередбачене, зовнішній вплив на організм застрахованої особи, що відбулося в період дії договору страхування від нещасних випадків, що супроводжується травмами, пораненнями, каліцтвами або іншими ушкодженнями здоров'я, внаслідок яких настає тимчасова або постійна непрацездатність застрахованої особи або смерть.

 

 

2.

СТРАХОВІ РИЗИКИ:

 

- тимчасова непрацездатність застрахованих осіб в результаті того, що сталося нещасного випадку;
- травми, пошкодження застрахованих осіб в результаті нещасного випадку;
- інвалідність застрахованих осіб в результаті нещасного випадку (інвалідність I, II, III групи);
- смерть застрахованих осіб в результаті нещасного випадку.

 

3.

СТРАХОВА СУМА:

 

Страхова сума, в кожному конкретному випадку, встановлюється індивідуально. Мінімальний розмір страхової суми становить - 1000 грн.

 

4.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ ТА СТРАХОВЙЙ ПЛАТІЖ:

 

Страховий тариф і страховий платіж, по страхуванню від нещасного випадку, розраховується індивідуально в залежності від наступних даних:
- кількості застрахованих осіб;
- віку застрахованих осіб;
- Наявності факторів ризику, пов'язаних з діяльністю застрахованих осіб;
- переліку страхових ризиків;
- розміру страхової суми,
- розміру франшизи;
- терміну дії договору;
- території страхування;
- та інших чинників.

 

5.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:

 

Договір страхування від нещасного випадку може бути укладений на період від 1 (одного) дня до 1 (одного) року.

 

6.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ:

 

- внутрішній (загальногромадянський) паспорт;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- свідоцтво про народження (для дітей).

 

7.

ВИПЛАТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ:

 

Виплата страхового відшкодування здійснюється в таких розмірах:
- У разі смерті або встановлення I групи інвалідності застрахованої особи - 100% страхової суми.
- У разі встановлення II групи інвалідності застрахованої особи - 70% від страхової суми.
- У разі встановлення III групи інвалідності застрахованої особи - 50% від страхової суми.
- У разі тимчасової непрацездатності застрахованої особи - 0,2% страхової суми за кожен день непрацездатності (незалежно від дати закінчення дії договору), але не більше 50% страхової суми.

 

8.

ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

 


 

 

 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад