Страхування майна для юридичних осіб

 

Заява на страхування майна для юридичних осіб відкрити зберегти

1.

ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ:


Предметом страхування майна є - майнові інтереси Страхувальника або Вигодонабувача, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.
На страхування приймаються:
- виробничі, адміністративні, господарські будівлі;
- споруди, окремі приміщення в будинках, внутрішнє оздоблення будівель і приміщень;
- виробниче обладнання (верстати, передавальні механізми, силові машини і установки, в тому числі інші механізми і пристрої виробничо-технологічного циклу);
- торгове обладнання, офісна техніка;
- обладнання для енерго-, тепло або водопостачання;
- товарно-матеріальні цінності, готова продукція, сировина, матеріали, запаси товарів на складі, в магазинах;
- квартири, будинки, земельні ділянки (в тому числі предмети інтер'єру і т.п.);


2.

СТРАХОВІ РИЗИКИ:


Майно може бути застраховане від наступних ризиків:
- СЛ (стихійних лих);
- ПДТО (протиправних дій третіх осіб);
- пожежі, вибуху, удару блискавки;
- падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів та їх уламків;
- аварії каналізацій, водопровідної системи, нагрівальних та протипожежних систем, вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів, приладів;
- наїзду наземних транспортних засобів;
- а також від інших ризиків.


3.

СТРАХОВА СУМА:


Страхова сума - в кожному конкретному випадку встановлюється індивідуально, в межах балансової, ринкової, оціночної та / або відновлювальної вартості майна страхування.


4.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ І СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ:


Страховий тариф і страховий платіж по страхуванню майна розраховується індивідуально в залежності від наступних даних:
- вартості майна;
- будівлі;
- технічного стану;
- терміну дії договору;
- переліку страхових ризиків;
- розміру франшизи.


5.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:


Договір страхування майна може бути укладений на період від 30 (тридцяти) днів до 1 (одного) року.


6.

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ:


У разі знищення або пошкодження застрахованого майна, страхове відшкодування виплачується в повному обсязі в межах страхових сум, за мінусом передбаченої договором франшизи.
Розмір нанесеного збитку застрахованому майну визначається:
- при пошкодженні: в розмірі вартості відновлювального ремонту необхідного для приведення майна в стан, в якому воно перебувало до настання страхового випадку;
- при знищенні: в межах страхової суми в розмірі його дійсної вартості безпосередньо перед настанням страхового випадку за вирахуванням вартості залишків майна, придатних для подальшого використання або реалізації.


7.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:


Крім страхування майна, страхова компанія «НАДІЯ» також пропонує додаткові послуги зі страхування від:
- збитків підприємства внаслідок вимушеної перерви у виробничій діяльності, в зв'язку зі знищенням і пошкодженням майна внаслідок настання страхового випадку (Business Interruption);
- витрат підприємства на ліквідацію наслідків страхового випадку (демонтаж пошкодженого пожежею майна, розбір завалів і очищення території);
- внутрішніх поломок і дефектів обладнання.

 

8.

ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:

 


 

 

 

 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад