Нормативные документы

 
01. Закон України «Про господарські товариства» №1576-XII. вiд 19.09.1991р.

02. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III вiд 12.07.2001р.

03. Закон України про цінні папери та фондовий ринок

04. Закон України «Про страхування» №85/96-ВР вiд 07.03.1996р.

05. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» вiд 01.07.2004 №1961-IV

06. Розпорядження Держфінпослуг Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків від 03.02.2004 N39.

07. Постанова КМУ №1290 від 24.10.1996 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій із перестрахування».

08. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента Положення, від 04 лютого 2004 р. №124.

09. Розпорядження Держфінпослуг Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами від 25.10.2007 N8170.

10. Постанова Правління Національного Банку України Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності від 11.04.2000 N135.

11. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» вiд 17.12.2004 №3104

12. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування» вiд 17.02.2011 № 3045-VI.

13. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» вiд 28.08.2003 №40.

14. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу» від 30 грудня 2004 року N3259.

15. Постанова Кабінету Міністрів України №1788 від 16.11.2002р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру».

16. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» N 3565-VI 5 від липня 2011р.
 
 
 
 
 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад