Про компанію

19 липня 2001 рік
Заснування Страхової Компанії «НАДІЯ».
 

2008 рік
Відбулася зміна складу учасників Товариства.
Рішенням Зборів акціонерів відбулася зміна керівництва.
Головою Правління призначений Твердохліб Сергій Петрович.
Компанія повністю змінила штат співробітників.
Розроблені та затверджені нові правила страхування.
Отримані нові ліцензії з безстроковим терміном дії.
 

2011 рік
До складу учасників Товариства увійшла юридична особа.
Відбулася остання зміна всіх безстрокових ліцензій на страхову діяльність.
Компанія спеціалізується на страхуванні корпоративних клієнтів.
 

2015 рік
СК «Надія» почала розробляти та впроваджувати іноваційні види страхування та програми з мікрострахування.

 

 

Загальна реєстраційна інформація

Повне найменування фінансової устванови
Товариство з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «НАДІЯ»
Скорочене найменування фінансової устванови
ТДВ «СК «НАДІЯ
Дата державної реєстрації юридичної особи
13.09.2005 року

Наявність відокремленних підрозділів юридичної особи (так/ні)

Ні
Код за ЄДРПОУ юридичної особи 31599887
Місцезнаходження юридичної особи

Код території за КОАТУУ (80386000000) 3062,

проспект Перемоги, будинок 67

Телефон/факс (044) 371-17-34
Електронна пошта Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Вид господарської діяльності, на провадженняякого видана ліцензія

Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);
Код КВЕД 65.20 Перестрахування
Відомості про керівника юридичної особи Голова Правління
Твердохліб Сергій Петрович
Відомості про виконавчий орган юридичної особи Голова Правління
Твердохліб Сергій Петрович

 

 

Правила страхування

Назва правил Номер реєстрації правил Дата реєстрації правил
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) 0680384 06.03.2008
Правила добровільного страхування фінансових ризиків 1880379 06.03.2008
Додаток № 1 до Правил добровільного страхування фінансових ризиків 1880900 10.06.2008
Правила добровільного страхування від нещасних випадків 0280378 06.03.2008
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») 1180381 06.03.2008
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків ти ризиків стихійних явищ 1080382 06.03.2008
Додаток № 1 до Правил добровільного страхування майна( іншого, ніж передбачено п. 5-9 ст.6 Закону України „Про страхування”), правил добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України„Про страхування” 1180901 10.06.2008
Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 0980383 06.03.2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування») 1580380 06.03.2008
Правила добровільного страхування медичних витрат
2118016
11.01.2018

 

 

 

Відомості про власників ТДВ «СК «НАДІЯ»
Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

№3/П Повне найменування юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів), заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1 Юридичні особи - - -
1.1 АПОТРАНС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Свідоцтво НЕ 282117 зарєестровано реєстратором компаній згідно законодавства р. Кіпр Нікосія, КІПР 99,80
2 Фізичні особи - - -
  Усього:      

 

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)

№3/П Повне найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)** Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1 ЕС.АЙ. САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД Свідоцтво НЕ 282117 АПОТРАНС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД і Нікосія, КІПР 100

 

Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
Нафсіка Стилінау - ЕС.АЙ. САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД Нікосія, КІПР 50
Стеліос Іеронимідес - ЕС.АЙ. САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД Нікосія, КІПР 50

 

 

Інформація щодо Ліцензій

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії Дата видачі ліцензії Серія та номер Статус ліцензії Назва Початок дії Інформація про переоформлення ліцензії Інформація про тимчасове зупинення ліцензії Дата анулювання ліцензії Назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі Дата призупинення або анулювання дозволу
30.06.2011
№ 1990-пл
06.03.2008 АВ№584638 Діюча СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) 06.03.2008 30.06.2011        
30.06.2011
№ 1990-пл
06.03.2008 АВ№584639 Діюча СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 06.03.2008 30.06.2011        
30.06.2011
№ 1990-пл
06.03.2008 АВ№584640 Діюча СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА 06.03.2008 30.06.2011        
30.06.2011
№ 1990-пл
06.03.2008 АВ№584637 Діюча СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ(КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) 06.03.2008 30.06.2011        
30.06.2011
№ 1990-пл
06.03.2008 АВ№584641 Діюча СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 06.03.2008 30.06.2011        
30.06.2011
№ 1990-пл
06.03.2008 АВ№584635 Діюча СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ 06.03.2008 30.06.2011        
30.06.2011
№ 1990-пл
06.03.2008 АВ№584636 Діюча СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] 06.03.2008 30.06.2011        
09.07.2015 № 1648 09.07.2015   Діюча Страхування предмета іпотеки від ризику випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 09.07.2015          
09.07.2015 № 1648 09.07.2015   Діюча Страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру; 09.07.2015          
09.07.2015 № 1648 09.07.2015   Діюча Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків 09.07.2015          
11.01.2018
№ 52
11.01.2018   Діюча Добровільне страхування медичних витрат
         

 

 

 

 

Наши партнери:

 

 

Перестрахова компанія (Франція)

 

 

Мобіком - Оператор зв'язку

 

Грейс поліграфія

 

Рекламно-виробнича компанія

 

Асоціація митних брокерів України

 

ECOVIS - юридична компанія

ПАТ "Колегія аудиторів"

Компанія «майСейфеті»

 

Міжнародна сюрвеєрська

компанія (США)

 

Міжнародна сюрвеєрська

компанія (Великобританія)

 

Страховий брокер "Інсарт"

 

 

 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад